Ultra-Zionist Goldman Sachs cracks down on straight white men