‘Hope of EU’? European elites flock to praise Macron, some call for Le Pen’s defeat